Jaarfeesten spelen een belangrijke rol binnen de Steinerscholen. Het zijn feesten die gevierd worden op sleutelmomenten tijdens het jaar die samenvallen met het komen en gaan van de seizoenen. Vooral jonge kinderen krijgen door de voorspelbaarheid en het vaste jaarritme een gevoel van herkenning en een veilig kader.

Sommige feesten worden gevierd in de klas, andere met de hele school en met de ouders. De kinderen helpen zoveel mogelijk bij de voorbereidingen van de feesten, samen met de leerkracht of met hulp van de ouders.

De jaarfeesten in Aalst

Michaëlsfeest

Michaëlsfeest

Het is herfst, de zomerzon heeft ons kracht gegeven en een nieuw schooljaar is begonnen. Er is moed en aandacht nodig om de komende donkere periode door te komen. De verhalen over Michaël en Sint-Joris en de draak staan centraal tijdens dit feest.

“Ridder Joris komt eraan, kan de boze draak verslaan…”

Appelvrouwtje

Eens het licht verder afneemt en de donkere dagen voor de deur staan, vieren we het feest van het Appelvrouwtje. Ouders en kinderen gaan op tocht met hun zelfgemaakte lantaarns, tot ze bij het Appelvrouwtje komen. Zij heeft de beste appeltjes van de oogst – boordevol energie – voor ons bewaard. Die worden rondgedeeld aan de kinderen. Na de tocht wordt er samen soep gegeten op school.

“Ik loop hier met mijn lantaren…”

Appelvrouwtje

Sint-Maarten

Sint-Maarten deelt zijn mantel met de bedelaar. Sint Maarten strooit gedroogde vruchtjes in de nacht. Het feest wordt gevierd in de klas, zonder de ouders.

“Sint Maarten reed door weer en wind…”

Sint-Nikolaas

In de kleuterschool wordt het verhaal van de sterrenkinderen verteld. Er worden liedjes gezongen en vol spanning gewacht op de komst van de Sint. In de nacht schenkt hij zijn goede gaven aan groot en klein, met hulp van de ouders.

Zie de maan schijnt door de bomen”

Advent

De advent is een tijd van inkeer en verlangen. In de peuter- en kleuterklas wordt een kleine adventstuin gelegd in de vorm van een spiraal. Zo gaan we de adventstijd in en leven we toe naar het feest van Kerstmis.

“Stil nu, stil nu, maak nu geen gerucht…”

Kerstfeest

We vieren de geboorte van Jezus. In de peuterklas wordt het kerstverhaal in de vorm van een tafelpoppenspel beleefd.  In de kleuterklas wordt het kerstverhaal in een toneeltje opgevoerd. In de lagere school is het kerstspel van het leerkrachtenteam een hoogtepunt om naar uit te kijken.

Over sterre, over zonne, zachtjes gaan Maria’ s voet…”

Kerstfeest

Driekoningen

Driekoningen

We spelen of vertellen het driekoningenverhaal, we eten een driekoningentaart, wie vindt de boon?

Daar kwamen driekoningen met ene ster”

Maria Lichtmis

Dit feest geeft het einde aan van de donkere dagen. De kaarsjes zijn niet meer nodig: we smelten alle kaarsstompjes van de kersttijd, gieten ze in notendopjes met een wiekje en laten ze te water gaan.

Er was eens een vrouw, die koeken bakken wou…”

Maria Lichtmis

Carnaval

Aan de vooravond van de vastentijd verkleden de kinderen zich en is het feest.

Rommelpotterij, rommelpotterij, geef me een centje dan ga ik voorbij…”

Palmpasen

Palmpasen is de eerste dag van de paastijd en vormt het begin van de Goede Week. Met versierde palmpasenstokken – boomtakken opgetooid met kleurrijke linten en uitgeblazen eieren, een koeken haan en gedroogd fruit – en versierde palmpasenmandjes trekken we de lente tegemoet.

Palmpasen, palmpasen, versier je groene tak…”

Pinksterfeest

Pinksterfeest

In de peuter- en  kleuterschool vieren we het feest van de Pinksterbruid. Één van de oudste jongens en meisjes vormen een Pinksterpaar en gaan voor in een kleurrijke stoet. De ouders van de kleuters zorgen voor een maaltijd die wordt gedeeld. Er is muziek en de oudste kleuters die bijna overgaan naar de eerste klas, staan in de kijker.

Hier is onze fiere pinksterblom…”

Sint-Jan

Rond midzomer, wanneer de zon haar hoogste stand heeft bereikt, ontsteken we een groot vuur, we springen erover, dansen en zingen onze zomervreugde uit. Sint-Jan vieren we met de hele school samen. Alle ouders, grootouders en vrienden zijn welkom. Er wordt samen gegeten en gepicknickt op het schoolterrein en er wordt samen gezongen en muziek gemaakt. De zomervakantie lonkt al aan de einder!

Hoor je ’t zingen van het vuur…”

Sint-Jan

Seizoenstafel

In de peuter- en kleuterklas staat een seizoenstafel. Daar wordt uitgebeeld wat er buiten in de natuur gebeurt en welk jaarfeest er aan komt. De tafel is aangekleed met kleurige doeken die passen bij het seizoen en versierd met mooie stenen, een stronk, een kaart en wat bloemen of takken. De tafel wordt verder aangekleed met seizoenspoppetjes, bijvoorbeeld moeder Aarde, de wortelkindjes, de bloemenkindjes, de lentefee, koning Winter en vrouwtje Dooi. Ook de figuren uit de jaarfeesten (Sint-Michaël, Sint-Maarten, Sint-Nikolaas, het kerststalletje, de Palmpasenstok, Pinksteren) krijgen steeds een plaats.

(c)2021 Steinerschool Michaëli Aalst – Privacybeleid

Web design: Schooly (een realisatie van The Buzz Company)