De school organiseert voor de peuters, kleuters en lagereschoolleerlingen opvang die aansluit bij ons pedagogisch project. Daarvoor kunnen we na schooltijd een beroep doen op twee opvangmedewerkers van onze school.

Voorschoolse opvang (gratis)

Vanaf 7u45 zijn er één peuterleerkracht, één kleuterleerkracht en één onderwijzer op school aanwezig. Deze opvang is niet betalend.

Naschoolse opvang (betalend)

Vanaf een kwartier na het einde van de schooltijd kunnen de kinderen terecht bij onze opvangjuffen. De peuters en kleuters worden tot 17u00 afzonderlijk begeleid door een van onze opvangjuffen. Ze delen een stuk fruit of een boterhammetje. Nadien sluiten de kleinsten aan bij de lagereschoolleerlingen in de polyvalente zaal en het keukentje, waar er voldoende ruimte is voor spel. Bij mooi weer wordt er natuurlijk buiten gespeeld.

Er wordt voor opvang gezorgd tot 17u45, behalve op woensdag. Dan eindigt de opvang om 13u00.

De naschoolse opvang is betalend en wordt maandelijks gefactureerd. We werken met een digitaal tijdsregistratiesysteem dat toelaat om per minuut te factureren. De aanvangs- en afhaaltijd worden gescand.

Bij het begin van het schooljaar of na inschrijving tijdens het lopende schooljaar ontvangen de ouders het reglement van de opvang en de tarieflijst.

De betaalde bedragen voor de opvang zijn fiscaal aftrekbaar. De school reikt daarvoor jaarlijks een attest uit.

De opvang is steeds telefonisch bereikbaar.

(c)2021 Steinerschool Michaëli Aalst – Privacybeleid

Web design: Schooly (een realisatie van The Buzz Company)